EDYCJA 2013 ARCHWIUM BIURO FESTIWALU

 

BIURO FESTIWALU

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki
"Stara Ochronka w Bydgoszczy
Pl. Kościeleckich 6 
85-033 Bydgoszcz

tel. 52 585 15 06
[email protected]

Ze względu na remont budynku przy pl. Kościeleckich 6, tymczasową lokalizacją WOKiS są pomieszczenia przy ul. Zamoyskiego 2B. Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian.